Credo

De waarden die ons besluitvormingsproces sturen zijn beschreven in het Credo. Simpel gezegd, ons Credo daagt ons uit om de behoeften en het welzijn van de mensen die we dienen voorop te stellen.

 

Eerlijk en respectvol

Robert Wood Johnson, de voormalige topman van 1932 tot 1963 en lid van de familie die het bedrijf oprichtte, stelde het Credo zelf op in 1943. Dit was vlak voor Johnson & Johnson een  beursgenoteerde onderneming werd. Zijn uitgangspunt daarbij was dat Johnson & Johnson op een eerlijke en respectvolle manier diende om te gaan met haar klanten, medewerkers, de maatschappij en haar aandeelhouders. Dit was lang voordat ook maar iemand van de term  ‘corporate social responsibility’ had gehoord.

Meer dan een moraal kompas

Het Credo is sinds die tijd het bindend element van alle medewerkers over de hele wereld. Het is een bedrijfsfilosofie die medewerkers in staat stelt de juiste beslissingen te nemen.
Ons Credo is meer dan een moraal kompas. Wij geloven dat het een recept voor business succes is. Het feit dat Johnson & Johnson één van de weinige bedrijven is die zich gedurende een eeuw staande heeft weten te houden is hier het levendige bewijs van.

 

Ons Credo

Wij geloven dat wij in de eerste plaats verantwoordelijk zijn 
jegens de artsen, verpleegkundigen en patiënten, jegens de moeders en vaders 
en jegens alle anderen die onze producten en diensten gebruiken. 
Alles wat wij doen om aan hun behoeften tegemoet te komen, 
moet van hoge kwaliteit zijn.
Wij moeten er voortdurend naar streven onze kosten te verminderen 
om redelijke prijzen te kunnen handhaven. 
Orders moeten snel en feilloos worden uitgevoerd. 
Onze leveranciers en distributeurs moeten de gelegenheid hebben
een redelijke winst te maken.

Wij zijn verantwoordelijk jegens onze medewerkers,
de mannen en vrouwen die over de hele wereld bij ons werken.
Iedereen moet als individu worden behandeld.
Wij moeten ze in hun waarde laten en hun verdiensten erkennen.
Zij moeten in hun werk een gevoel van zekerheid hebben.
De honorering moet goed en passend zijn
en de arbeidsomstandigheden moeten hygiënisch, ordelijk en veilig zijn.
Wij moeten onze werknemers in de gelegenheid stellen 
te voldoen aan hun gezinsverantwoordelijkheden.
Medewerkers moeten zich vrij voelen om suggesties en klachten kenbaar te maken.
Er moeten gelijke kansen zijn op werk, ontwikkeling en promotie
voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt.
Wij moeten bekwame managers aanstellen, 
die rechtvaardig en ethisch dienen te handelen.

Wij zijn verantwoordelijk jegens de gemeenschappen 
waarin wij leven en werken, en jegens de hele wereldgemeenschap.
Wij moeten goede leden van deze gemeenschap zijn, 
welzijnsprojecten ondersteunen en ons rechtmatig deel aan belastingen betalen.
Wij moeten vooruitgang stimuleren in de maatschappij,
de gezondheidszorg en het onderwijs.
Wij moeten de eigendommen die wij mogen gebruiken, in goede staat houden
en het milieu met zijn natuurlijke rijkdommen beschermen.

Tot slot zijn wij verantwoordelijk jegens onze aandeelhouders.
Het bedrijf moet een gezonde winst maken.
Wij moeten experimenteren met nieuwe ideeën, aan onderzoek blijven doen, vernieuwende programma's ontwikkelen 
en de gevolgen van onze vergissingen dragen. 
Wij moeten investeren in nieuwe apparatuur en bedrijfsmiddelen
en nieuwe producten en diensten lanceren.
Er moeten reserves worden opgebouwd voor ongunstige tijden.
Als wij zo handelen, zullen onze aandeelhouders een eerlijk rendement realiseren.

Contacteer ons

Johnson & Johnson Medical NV
Leonardo Da Vincilaan 15
1831 Diegem, België

Receptie Customer Service